Τεστ Ανίχνευσης Κορωνοϊού με τη μοριακή μέθοδο RT-PCR

Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου (rapid test) για Covid-19 και Γρίπη

Τεστ Ελέγχου Παρουσίας ειδικών IgG Aντισωμάτων κατά του κορωνοϊού

Μοριακή εξέταση ταυτόχρονης ανίχνευσης του ιού SARS-CoV-2, του ιού γρίπης Α και Β και του ιού RSV στον 'Ομιλο Ιατρόπολις

Τεστ Ανίχνευσης Κορωνοϊού Κατ’Οίκον