Τεστ Ανίχνευσης Κορωνοϊού με τη μοριακή μέθοδο RT-PCR

Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου (rapid test)

Τεστ Ελέγχου Παρουσίας ειδικών IgG Aντισωμάτων κατά του κορωνοϊού

Μοριακή Εξέταση ταυτόχρονης Ανίχνευσης 3 ιών: Α και Β της γρίπης και του κορωνοϊού SARS-CoV-2

Τεστ Ανίχνευσης Κορωνοϊού Κατ’Οίκον

Πίνακας Επεξήγησης και Σύγκρισης των Τεστ Ανίχνευσης Κορωνοϊού και της Χρησιμότητάς τους