Στον Όμιλο Ιατρόπολις χρησιμοποιείται η μοριακή μέθοδος RT-PCR όπου ανιχνεύονται ιικά σωματίδια του ιού. Τα δείγματα εκτελούνται με την τεχνική της μοναδιαίας ανάλυσης, αυξάνοντας έτσι την αξιοπιστία του αποτελέσματος.

Η μοριακή εξέταση ανταποκρίνεται τόσο σε συμπτωματικά όσο και μη συμπτωματικά άτομα, ενώ η ταυτόχρονη διενέργεια του τεστ των IGG αντισωμάτων, προσδίδει μια σαφή εικόνα για το αν κάποιος νόσησε στο παρελθόν ή αν νοσεί την ώρα της διενέργειας του τεστ.

Για τα μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη όλου του νομού Αττικής ο Όμιλος Ιατρόπολις έχει εγκαταστήσει ειδικά διαμορφωμένους χώρους τηρώντας αυστηρά όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Η δειγματοληψία επιτελείται από εξειδικευμένο και άρτια εξοπλισμένο προσωπικό ενώ η διαδικασία της είναι τέτοια που διασφαλίζει την ελάχιστη επαφή με τον εξεταζόμενο.

Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 6 εξειδικευμένα σημεία δειγματοληψίας στο νομό Αττικής

Τα αποτελέσματα παραδίδονται εντός 24 ωρών.