Προσόντα:

  • Πτυχίο Νοσηλευτικής
  • Απόλυτα απαραίτητη η εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε αιμοληψίες
  • Άριστη γνώση αγγλικών, χειρισμού Η/Υ
  • Ανεπτυγμένη επικοινωνιακή ικανότητα
  • Ομαδικό πνεύμα, αξιοπιστία, υπευθυνότητα

Παρέχονται: συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης σε ένα υψηλού επιπέδου περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή Βιογραφικού

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input