Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο
  • Επιθυμητή εμπειρία στον χώρο της υγείας
  • Βασική γνώση Η/Υ
  • Ομαδικό πνεύμα, αξιοπιστία, υπευθυνότητα

Παρέχονται: συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης σε ένα υψηλού επιπέδου περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή Βιογραφικού

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input