Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητό
  • Θα ληφθούν υπόψη μόνο αιτήσεις υποψηφίων με εμπειρία στον χώρο της υγείας
  • Ιδιαίτερα επιθυμητή η εμπειρία στον χώρο των διαγνωστικών εξετάσεων
  • Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών/ασθενών
  • Πολύ καλή γνώση αγγλικών, Η/Υ
  • Ομαδικό πνεύμα, αξιοπιστία, υπευθυνότητα

Παρέχονται: συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης σε ένα υψηλού επιπέδου περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή Βιογραφικού

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input