Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε πώς στα πλαίσια της συνεχούς ανανέωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού μας στην ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ – ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε εγκαταστήσαμε τον νέο αξονικό τομογράφο της Siemens: Somatom Definition Flash.

Πρόκειται για τη δεύτερη γενιά τομογράφων διπλής λυχνίας, καινοτομία που έχει εφαρμόσει η Siemens και εισήγαγε η ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε πρώτη στην Ελλάδα πριν από 4 χρόνια. Με την ταυτόχρονη σάρωση του ασθενούς με δύο λυχνίες επιτυγχάνεται η καλύτερη χρονική διακριτικότητα, δηλαδή η απεικόνιση μιας περιοχής με μεγαλύτερη ταχύτητα.

Somatom Definition Flash

Αυτό επιτρέπει τον έλεγχο ανατομικών δομών με συνεχή κίνηση, όπως η καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία χωρίς artifacts. Έτσι είναι δυνατόν να εξεταστούν ασθενείς με υψηλές σφύξεις με αξονική στεφανιογραφία, που δεν μπορεί να γίνει με αξονικούς τομογράφους μίας λυχνίας.

Η σημαντικότερη και πιο εντυπωσιακή βελτίωση συγκριτικά με τον προηγούμενο διπλής λυχνίας Αξονικό τομογράφο Somatom Definition  είναι η μεγάλη ελάττωση της δόσης ακτινοβολίας σε όλες τις εξετάσεις. Είχε δημιουργηθεί έντονος προβληματισμός τα τελευταία χρόνια για το θέμα αυτό που φαίνεται να αντιμετωπίζεται ριζικά.

Αξονικός Τομογράφος Somatom Definition Flash

Στην αξονική στεφανιογραφία η δόση περιορίζεται από 5mSv, με τους πρώτης γενιάς αξονικούς τομογράφους διπλής λυχνίας, σε μόλις 0.8-0,9 mSv (ελάττωση μεγαλύτερη του 80%)! Με αυτά τα δεδομένα και εφόσον αποδειχθεί κλινικό όφελος η αξονική στεφανιογραφία μπορεί να εξελιχθεί σε εξέταση screening του πληθυσμού υψηλού κινδύνου για στεφανιαία νόσο.

Με την μεγάλη ταχύτητα του αξονικού τομογράφου μεγάλες περιοχές του σώματος εξετάζονται σε χρόνο 1 δευτερολέπτου ή και λιγότερο. Έτσι δεν είναι απαραίτητη η συγκράτηση της αναπνοής και εξετάζονται χωρίς προβλήματα μη συνεργάσιμοι ασθενείς όπως παιδιά ή πολυτραυματίες. Ταυτόχρονα οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται με άγχος και η διαδικασία είναι εξαιρετικά φιλική.