Καρκίνος Πνέυμονα

Καρκίνος Πνεύμονα

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από τη συγκεκριμένη νόσο απ' ό,τι του εντέρου, του μαστού, και του προστάτη.

Καρκίνος Πνεύμονα

Υπάρχουν γενικά δύο τύποι καρκίνου του πνεύμονα:

  • μικροκυτταρικός καρκίνος (SCLC) και
  • μη- μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (NSCLC).
  • Ο NSCLC είναι πιο κοινός, δίνοντας επάνω από 75 τοις εκατό όλων των περιπτώσεων.

Η θεραπεία για NSCLC περιλαμβάνει:

  • τη χειρουργική επέμβαση,
  • την ακτινοθεραπεία ή τη χημειοθεραπεία μόνη ή σε συνδυασμό, ανάλογα με πόσο εκτεταμένη είναι η νόσος.


Ο καρκίνος του πνεύμονα παρουσιάζεται σε διάφορα στάδια και καταστάσεις που καθιστούν την θεραπεία κάθε περίπτωσης εξειδικευμένη. Η χειρουργική επέμβαση και η ακτινοθεραπεία, με ή χωρίς χημειοθεραπεία, έχουν χρησιμοποιηθεί ως αρχική θεραπεία, με αποτελεσματικότητα ανάλογη με την έκταση της νόσου.

Η ακτινοχειρουργική με CyberKnife αντιπροσωπεύει μία πανίσχυρη και μεγάλης ακρίβειας τεχνική για ασθενείς με αρχική, υποτροπή ή μεταστατική εντόπιση όγκου στον πνεύμονα. Η θεραπεία είναι ασφαλής να δοθεί σε ασθενείς που δεν μπορούν λόγω άλλων παθολογικών καταστάσεων να χειρουργηθούν και  προσφέρει μία πολύ καλή θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή εμμένουσα νόσο που πριν είχαν ελάχιστες αν όχι καμία, δραστική θεραπεία ικανή να τους βοηθήσει.