Παρακάτω αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές των τεστ κορωνοϊού, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί βάσει των ανώτατων ορίων τιμών πώλησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

Μοριακό Τεστ RT-PCR: 47 ευρώ για το τεστ ανίχνευσης και τη δειγματοληψία

Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου: 10 ευρώ για το τεστ ανίχνευσης

Τεστ Αντισωμάτων IgG: 25 ευρώ