Παρακάτω αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές των τεστ κορωνοϊού, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί βάσει των ανώτατων ορίων τιμών πώλησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

Μοριακό Τεστ RT-PCR: 47 ευρώ για το τεστ ανίχνευσης και τη δειγματοληψία

Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου (Rapid test): 10 ευρώ για το τεστ ανίχνευσης

Τεστ Αντισωμάτων IgG: 25 ευρώ

    Rapid test SARS-CoV-2 & INFLUENZA (A & B): 20,00 €

Μοριακό τεστ PCR SARS-CoV-2 & INFLUENZA (A & B): 100,00 €

Μοριακό τεστ PCR SARS-CoV-2 & INFLUENZA & RSV: 130,00 €