Ο Όμιλος Ιατρικών Εταιριών ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ αποτελούμενος από τις εταιρίες «ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΦΜ 094155175 ΑΡ ΓΕΜΗ 643801000 με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής και την οδό Εθνικής Αντιστάσεως 56 και «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΦΜ 997929798ΑΡ ΓΕΜΗ 121790099000, με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής και την οδό Εθνικής Αντιστάσεως 54, αποτελεί πρότυπο διαγνωστικό και θεραπευτικό όμιλο, όχι μόνο για τα ελληνικά αλλά και για τα παγκόσμια δεδομένα. Οι εταιρίες του Ομίλου ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, χρησιμοποιώντας διαχρονικά την πλέον προηγμένη τεχνολογία και ακολουθώντας τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, έχουν καθιερωθεί στον χώρο της υγείας ως από τους πλέον αξιόπιστους παρόχους υγείας.

Για τις εταιρίες του Ομίλου ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη, το γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεσθε για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που οι εταιρίες του Ομίλου μας συλλέγουν για εσάς, τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις επιλογές που έχετε, σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων, αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας https://www.iatropoli.gr προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές.

1. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε για εσάς, περιλαμβάνουν:

 • Στοιχεία Υγείας. Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δεδομένα υγείας, σχετικά με τις παρεχόμενες από τις εταιρίες του Ομίλου μας ιατρικές υπηρεσίες ή δεδομένα υγείας για ιατρικές υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν από εμάς, αλλά αναφέρθηκαν σε εμάς, είτε από εσάς είτε από τρίτους.
 • Στοιχεία σύνδεσης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως όνομα χρήστη.
 • Στοιχεία Επικοινωνίας. Συλλέγουμε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας και γενικότερα τα στοιχεία επικοινωνίας σας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και του αριθμού τηλεφώνου σας (σταθερού ή κινητού), δικά σας ή συγγενών σας.
 • Στοιχεία τιμολόγησης. Συλλέγουμε τα στοιχεία σας που είναι απαραίτητα για την πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα το ΑΦΜ, πληροφορίες τραπεζικών καρτών σας, κ.λ.π.
 • Μοναδικούς αριθμούς ταυτοποίησης. Συλλέγουμε τον ΑΜΚΑ, αριθμό διαβατηρίου, αριθμό φορολογικού μητρώου, αριθμό άδειας οδήγησης ή άλλο αριθμό ταυτοποίησής σας, που έχει εκδοθεί από αρμόδια κρατική αρχή.
 • Στοιχεία online δραστηριότητας μέσω cookies. Όταν χρησιμοποιείτε τις ψηφιακές υπηρεσίες των εταιριών μας, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι ο ιστότοπός μας λειτουργεί σωστά ή να μας βοηθήσετε στην βελτίωση των υπηρεσιών μας, ενδέχεται μερικές φορές να τοποθετήσουμε ένα μικρό κομμάτι δεδομένων γνωστό ως cookie στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται από έναν διακομιστή web σε έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή. Το περιεχόμενο ενός cookie μπορεί να ανακτηθεί ή να διαβαστεί μόνο από τον διακομιστή cookie. Το κείμενο σε ένα cookie συχνά αποτελείται από αναγνωριστικά, την IP διεύθυνση του υπολογιστή ή του κινητού σας, ονόματα τοποθεσιών και ορισμένους αριθμούς και χαρακτήρες. Τα cookies είναι μοναδικά για προγράμματα περιήγησης ή εφαρμογές για κινητά που χρησιμοποιείτε και επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν δεδομένα, όπως τις προτιμήσεις σας. Περισσότερα για τα cookies μπορείτε να διαβάσετε στις ρυθμίσεις των cookies όταν σας ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.
 • Οι εταιρίες του Ομίλου μας δεσμεύονται ότι δεν θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα από ανήλικα φυσικά πρόσωπα, χωρίς να εξασφαλίσει προηγουμένως την συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα του παιδιού (γονέα ή κηδεμόνα του).

2. Πώς χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για την παροχή υπηρεσιών υγείας (διενέργεια ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων, καθώς και φροντίδα υγείας νοσηλείας) και την διαχείριση του ιατρικού φακέλου σας για τις παρασχεθείσες από τις εταιρίες του Ομίλου μας, υπηρεσίες υγείας: το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνεται στον ιατρικό σας φάκελο, περιλαμβανομένων του ιατρικού ιστορικού σας, των αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων, γνωματεύσεων ιατρών, φαρμακευτικής αγωγής κ.λ.π.
 • Για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών πρόσβασης στον ψηφιακό ιατρικό σας φάκελο μέσω του Patient Portal.
 • Για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας.
 • Για την επικοινωνία μας μαζί σας.
 • Για την συμμόρφωσή μας με τους ισχύοντες φορολογικούς νόμους, νόμους για την υγεία και τις κανονιστικές υποχρεώσεις μας.
 • Για την συμμόρφωσή μας με νομικές διαδικασίες και δικαστικές αποφάσεις και για να απαντούμε σε αιτήματα από δημόσιες και κρατικές αρχές.
 • Για την επιβολή και υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και αξιώσεών μας προκειμένου να προστατεύσουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας ή των επιχειρηματικών συνεργατών μας και προκειμένου να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα, το ιδιωτικό απόρρητο, την ασφάλεια ή τα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών του ομίλου μας ή των επιχειρηματικών συνεργατών μας, των δικών σας νομίμων αξιώσεων ή δικαιωμάτων σας, ή άλλων ατόμων, για να επιδιώκουμε τα διαθέσιμα μέτρα αποκατάστασης και για να περιορίζουμε τις ζημιές μας.

3. Από πού συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από διάφορες πηγές, όπως:

 • Από εσάς, όταν οι εταιρίες του ομίλου μας, παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε εσάς ή σε άτομο που συνοδεύετε, όταν αυτό δεν είναι σε θέση να τα παρέχει το ίδιο, όταν συμπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρμες ή αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ("email"), με σκοπό να πληροφορηθείτε ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες των Εταιριών μας.
 • Αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης ("browser") ή της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα μας.
 • Από τρίτο συνεργάτη μας αφού έχετε δώσει τη συναίνεσή σας (π.χ. ασφαλιστική σας εταιρεία).
 • Από τηλεφωνικές κλήσεις σας προς εμάς, αποστολή email, και άλλες επικοινωνίες σας μαζί μας.
 • Από τις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, άλλο περιεχόμενο κοινωνικών μέσων, τα εργαλεία και τις εφαρμογές μας.
 • Από την σύνδεσή σας στο Patient Portal ως χρήστης.

4. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η επεξεργασία των απλών προσωπικών σας δεδομένων ή/και των προσωπικών δεδομένων σας ειδικών κατηγοριών, γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, η οποία βασίζεται:

 • Στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή -κατόπιν αιτήματός σας- σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης.
 • Στην νόμιμη υποχρέωσή μας, ως εταιρίες παροχής υπηρεσιών υγείας και για τη συμμόρφωση μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία (φορολογικούς σκοπούς).
 • Στην διαφύλαξη του ζωτικού σας συμφέροντος.
 • Στο έννομο συμφέρον μας για την θεμελίωση άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών μας (πχ είσπραξη απαιτήσεών μας για την παροχή των υπηρεσιών μας) ή τρίτων εφόσον το έχουν υπέρτερο έννομο συμφέρον από το δικό σας.
 • Στη συγκατάθεσή σας όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών ή άλλους σκοπούς για τους οποίους ζητούμε ρητά τη συγκατάθεσή σας.

5. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

 • Όταν σας παρέχουμε υπηρεσίες υγείας, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 10 χρόνια μετά την τελευταία σας επίσκεψη για σκοπούς διάγνωσης ή θεραπείας (ο ελάχιστος χρόνος που ορίζει ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας Ν.3418/2005).
 • Τα στοιχεία ταυτοποίησής σας ως χρήστη στο Patient Portal διατηρούνται για όσο χρόνο είστε ενεργός χρήστης.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωση των οικονομικών μας συναλλαγών διατηρούνται για 5 χρόνια από έκδοση των σχετικών παραστατικών.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται με τη συγκατάθεση σας , εκτός από τα cookies, διατηρούνται για 5 χρόνια από την ημερομηνία λήψης της συγκατάθεσης.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα που καταγράφονται με τη συγκατάθεση σας στα cookies, διατηρούνται ως εξής:


Περισσότερα για τα cookies μπορείτε να διαβάσετε στις ρυθμίσεις των cookies όταν σας ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.

 • Όταν πρόκειται να συμμορφωθούμε με μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τουλάχιστον για όσο διάστημα απαιτείται, σύμφωνα με την νομοθεσία, για να συμμορφωθούμε με την εν λόγω υποχρέωση.

6. Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε, σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα απολύτως αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα και σε εκείνους μόνο τους εργαζομένους μας, που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα σας αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή τις υπηρεσίες μας σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε το προσωπικό των εταιριών μας, ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύουμε αυτό με συμβάσεις εμπιστευτικότητας και τήρησης απορρήτου των πληροφοριών που λαμβάνουν γνώση λόγω της παροχής των υπηρεσιών μας . Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

 • Κρυπτογράφηση, ψευδωνυμοποίηση δεδομένων.
 • Ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας.
 • Χρήση διακομιστών (server) που βρίσκονται σε αίθουσες με περιορισμένη πρόσβαση και υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους.
 • Χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές ,που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη.
 • Υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους.
 • Πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων επί της αρχής «need-to-know».
 • Μέτρα επιχειρηματικής συνέχειας.
 • Αποθήκευση και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων ( τόσο των απλών όσο και των ειδικών κατηγοριών - ευαίσθητα) που είναι σε έντυπη μορφή, σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο, προστατευμένο και ασφαλή, στον οποίο δεν υπάρχει πρόσβαση ατόμων χωρίς εξουσιοδότηση.

7. Πότε και πώς διαβιβάζουμε σε άλλους τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα σας, συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία από τους εξουσιοδοτημένους ανά υπηρεσία υπαλλήλους των εταιριών μας, για τους σκοπούς και μόνο της παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας μας. Διαβιβάζονται δε, μόνο σε εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη (εκτελούντες την επεξεργασία), που δεσμεύονται στην τήρηση εμπιστευτικότητας και ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες μας, όταν αυτά απαιτείται να έχουν πρόσβαση, στο πλαίσιο παροχής των εν λόγω υπηρεσιών μας (π.χ. ιατροί για σκοπούς διάγνωσης, εξωτερικά διαγνωστικά εργαστήρια για διενέργεια ή επιβεβαίωση εξειδικευμένων εξετάσεων, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ασφαλιστικές εταιρίες με τις οποίες έχετε συμβληθεί, εταιρίες διαχείρισης ασφαλιστικών προγραμμάτων), αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του Υπουργείου Υγείας ή του Υπουργείου Οικονομικών ή όταν απαιτείται από την νομοθεσία (π.χ. υποχρέωση αναγγελίας κρουσμάτων λοιμωδών νόσων).

Σε κάθε διαβίβαση, λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο, ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή και διαφανή επεξεργασία τους.

8. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής (υπό προϋποθέσεις) των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα (υπό προϋποθέσεις), να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.
 • Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

9. Συνέπειες μη παροχής δεδομένων σας

Η παροχή των προσωπικών δεδομένων σας, είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, ως εκ τούτου, σε περίπτωση άρνησής σας, για την παροχή τους από εσάς, δεν θα μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

10. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να στέλνετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή να το καταθέσετε έντυπα στα κατά τόπους καταστήματά μας ή να το αποστείλετε στη διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 56, Χαλάνδρι ΤΚ 15231

Έχουμε ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) των εταιριών του Ομίλου μας τον κ. Κοσμίδη Δαμιανό. Εάν πιστεύτε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα ή τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον DPO ,στέλνοντας email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή με αποστολή εμπιστευτικής επιστολής στη διεύθυνση:
Εθνικής Αντιστάσεως 56, Χαλάνδρι ΤΚ 15231 υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

Εάν δεν απαντήσουμε ικανοποιητικά στα θέματά σας, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr).

11. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις [09.01.2024].

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης, αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά, για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.