Ο Όμιλος Ιατρόπολις στα πλαίσια των δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης ξεκινάει μια νέα πρωτοβουλία υποστήριξης των οργανώσεων Φλόγα Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια και Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή.

Poster EKE 2023

Από 1η Φεβρουαρίου 2023 και για 6 μήνες για κάθε check up που θα πραγματοποιείται σε όλα τα κέντρα του Ομίλου μας, 1€ θα δωρίζεται στις παραπάνω οργανώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Check Up μας μπορείτε να απευθυνθείτε εδώ ή στις γραμματείες των υποκαταστημάτων μας.