Στην ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. λειτουργεί πλέον το Τμήμα Ψηφιακής Μαστογραφίας με Ψηφιακό Μαστογραφό τον Mammomat Inspiration.

Όπως διαφέρει μια αξονική τομογραφία από μια απλή ακτινογραφία, έτσι διαφέρει & η τομοσύνθεση από τη συμβατική μαστογραφία.

3D Tommosynthesis With Mammomat Ispiration

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ψηφιακή μαστογραφία με τρισδιάστατη τομοσύνθεση. Μεγαλύτερη ακρίβεια και ευαισθησία στην απεικόνιση του μαστού. Κατά την διάρκεια της σάρωσης των 50° από το Χ-ray tube, 25 προβολές εικόνας λαμβάνονται με χαμηλή ακτινοβολία (χαμηλότερη από ότι με τις άλλες μεθόδους).

Μέσω προηγμένων μεθόδων επεξεργασίας και με την τρισδιάστατη ανασύνθεση των εικόνων, ο ιατρός μπορεί να λάβει καλύτερη και εγκυρότερη πληροφορία με λιγότερη ακτινοβολία σε συντομότερο χρόνο, άρα μεγαλύτερη κλινική ωφέλεια για την ασθενή.