Υπηρεσίες Κατ' Οίκον

Υπερηχογραφήματα & Triplex

Ο Όμιλος Ιατρόπολις με γνώμονα την εξυπηρέτηση όλων των ασθενών αλλά και την ισότιμη προσβασιμότητα σε αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας προσφέρει τη νέα υπηρεσία των Υπερηχογραφημάτων και Triplex Αγγείων κατ'οίκον. Η ομάδα των έμπειρων και ειδικευμένων ιατρών - ακτινολόγων μας διενεργούν τις εξετάσεις στο χώρο σας κατόπιν ραντεβού.

Αιμοληψίες

Ο Όμιλος Ιατρόπολις θέλοντας να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με ασφάλεια και εγκυρότητα αποτελεσμάτων, στους εξεταζόμενους που δεν δύνανται να προσέλθουν στις μονάδες μας, προσφέρει την υπηρεσία της Αιμοληψίας Κατ’ Οίκον.