Οι εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής ή στην καθομιλουμένη «σπινθηρογραφήματα» διενεργούνται μέσω διαδικασίας ανίχνευσης της ακτινοβολίας που εκπέμπει μία ουσία που ονομάζεται: ραδιοϊσότοπο το οποίο προηγουμένως έχει χορηγηθεί στον ασθενή ενδοφλεβίως. Το ραδιοϊσότοπο αφού εισέλθει στο σώμα, κατευθύνεται και συγκεντρώνεται στην πάσχουσα περιοχή εκπέμποντας ακτινοβολία, η οποία και ανιχνεύεται από ένα σύστημα απεικόνισης που ονομάζεται γ-καμερα.

Ανάλογα με το είδος της εξέτασης και την πάθηση, στη λαμβανομένη εικόνα παρατηρούνται περιοχές με αυξημένη, μειωμένη ή σταθερή συγκέντρωση του ραδιοϊσοτόπου. Οι περιοχές αυτές αξιολογούνται από τον Πυρηνικό Ιατρό ο οποίος και γνωματεύει την εξέταση.

Οδηγίες ακτινοπροστασίας

Μετά το πέρας των εξετάσεων ο Πυρηνικός ιατρός ενημερώνει τον ασθενή για τις οδηγίες ακτινοπροστασίας.