Στο Τμήμα Ενδοσκοπήσεων Πεπτικού εκτελούνται διαγνωστικές ενδοσκοπήσεις πεπτικού και συγκεκριμένα:

  1. Ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού (Γαστροσκόπηση) με ή χωρίς λήψη βιοψιών
  2. Ενδοσκόπηση παχέος εντέρου (Κολονοσκόπηση) μέχρι το τυφλό (με δυνατότητα εισόδου στον τελικό ειλεό εφ’όσον απαιτηθεί) με ή χωρίς λήψη βιοψιών.
  3. Ενδοσκόπηση παχέος εντέρου μέχρι τη σπληνική καμπή ( ‘’χαμηλή’’ κολονοσκόπηση) με ή χωρίς λήψη βιοψιών.
  4. Ταχεία και αξιόπιστη ανίχνευση της λοίμωξης από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (CLO test) κατά την Γαστροσκόπηση.

To Τμήμα Ενδοσκοπήσεων Πεπτικού είναι εξοπλισμένο με τελευταίας γενιάς ενδοσκόπια (υψηλής ανάλησης με δυνατότητα χρωμοενδοσκόπησης).Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η ιατρική γνωμάτευση που χορηγείται στον ασθενή να συνοδεύεται απο φωτογραφική τεκμηρίωση υψηλής ποιότητας.

Είναι επίσης εξοπλισμένο με σύγχρονο σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης ενδοσκοπίων που εγγυάται την ασφάλεια των ασθενών. Η ικανότητα και η εμπειρία των Γαστρεντερολόγων του Τμήματος, καθώς και το εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, επιτρέπουν τη διενέργεια των εξετάσεων με άνεση και ασφάλεια σε ένα φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον. Το τμήμα ενδοσκοπήσεων πεπτικού φέρει πιστοποίηση ISO 9001:2015

Προετοιμασία Κολονοσκόπησης