Στον Όμιλο Ιατρόπολις πραγματοποιούνται βιοψίες συμπαγών οργάνων από Επεμβατική Ακτινολόγο, οι οποίες διενεργούνται μέσω υπερήχου ή μέσω αξονικού τομογράφου. Το βιοπτικό υλικό αποστέλλεται και επεξεργάζεται στο υπερσύγχρονο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Ομίλου. Εκτός από την Βιοψία γίνεται και τοποθέτηση FIDUTIALS, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Τα αποτελέσματα είναι έτοιμα μετά από 5 ημέρες.

Οι Βιοψίες Συμπαγών Οργάνων πραγματοποιούνται μόνο στην Κλινική του Χαλανδρίου, έπειτα από επικοινωνία με το κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης στο 210-6796250.
Στην πρώτη επικοινωνία ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει τον απεικονιστικό έλεγχο Αξονικής ή Μαγνητικής Τομογραφίας για να μπορέσει να γίνει αξιολόγηση ανάληψης του περιστατικού.

Τα όργανα από τα οποία μπορεί να ληφθεί το βιοπτικό υλικό είναι τα παρακάτω:
• Ήπαρ
• Νεφρά
• Πνεύμονας
• Μαλακά μόρια (τραχήλος, θωρακικό-κοιλιακό τοίχωμα, άνω – κάτω άκρα)
• Λεμφαδένες
• Μορφώματα ελάσσονος πυέλου/ περιτοναϊκού χώρου