Ο Όμιλος Ιατρόπολις πρωτοπορεί στον τομέα της Απεικόνισης από το 1986 μέχρι σήμερα. Τότε, στη μονάδα του Χαλανδρίου, εγκατέστησε τον πρώτο Μαγνητικό Τομογράφο στην Ελλάδα, φέρνοντας επανάσταση στον τομέα της Απεικόνισης και προσφέροντας μια καινοτόμο μέθοδο, που αφορούσε στη διάγνωση νοσημάτων χωρίς τη χρήση ακτινοβολίας τύπου ακτίνων-Χ ή ιόντων. Εδώ και 36 χρόνια συνεχίζει να εξελίσσεται με συνεχείς αναβαθμίσεις του εξοπλισμού του, άρτια κατάρτιση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού και αξιοπιστία αποτελεσμάτων που βασίζεται στην πολυετή εμπειρία του Ομίλου μας στον τομέα της Απεικόνισης. 

Μαγνητική Τομογραφία

Στον Όμιλο Ιατρόπολις λειτουργούν συνολικά 19 Μαγνητικοί Τομογράφοι. Άρτια εξοπλισμένα σύστηματα Μαγνητικών τομογράφων 7 3Τ Tesla MAGNETOM Skyra κα 8 3Τ Tesla MAGNETOM Vida με εξαιρετικά μεγάλο εύρος κλινικών εφαρμογών.

Μπορεί να διαγνωσθεί και να αξιολογηθεί η ανταπόκριση σε θεραπεία που έχει προηγηθεί ακόμη και σε πολύ πρώιμο στάδιο εφαρμογής της.

Αποτέλεσμα η συντομότερη παραμονή του εξεταζόμενου στο συγκρότημα με εξαιρετική ποιότητα εικόνων.