Αξονική υπολογιστική τομογραφία (ct - computerised tomography)

Είναι μη επεμβατική απεικονιστική εξέταση, η οποία χρησιμοποιεί συνδυασμό ακτίνων Χ και την τεχνολογία προηγμένων υπολογιστών, προκειμένου να παράγει εικόνες του σώματος.

Αποτελεί εξέταση εκλογής για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων αλλά και για τον σχεδιασμό των θεραπειών τους.

 

Για εξετάσεις με διάρκεια όσο μία αναπνοή !
SOMATOM DEFINITION FLASH
Flash speed lower dose

Ο Somatom definition flash ήταν, ο πρώτος πολυτομικός αξονικός τομογράφος στα Βαλκάνια, διπλής λυχνίας 256 τομών, όταν εγκαταστήθηκε στον όμιλο ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ και αποτελεί το ιδανικό εργαλείο στα χέρια του ακτινοδιαγνώστη, όταν πρόκειται για εξετάσεις υψηλής καινοτομίας.

Εκτός από τις απλές εξετάσεις ρουτίνας, που πραγματοποιούνται όλες στον όμιλό μας ακολουθούν ειδικές εξετάσεις αξονικής τομογραφίας-αγγειογραφίας και ενδείξεις επιγραμματικά, μιας και ο κλινικός σας ιατρός είναι αυτός που θα μας υποδείξει, την ιδανική εξέταση για την περίπτωσή σας.

Η ακτινοβολία λόγω των σύντομων χρόνων που διαρκούν οι εξετάσεις είναι ελάχιστη. Εντυπωσιακή η παρακάτω παρομοίωση «τόση ακτινοβολία όσο δεχόμαστε σε μία πτήση με αεροσκάφος Αθήνα-Νέα Υόρκη».