Το τμήμα είναι εξοπλισμένο με τρία νέα μηχανήματα ψηφιακής τεχνολογίας, με δυνατότητα επεξεργασίας εικόνας μετά την αποθήκευση της σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, ώστε να μην είναι απαραίτητη η διπλή έκθεση του εξεταζόμενου.

Μετά το πέρας των εξετάσεων γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με ταυτόχρονη επεξεργασία των εικόνων.

Ακτινολογικό

Η εμφάνιση γίνεται σε laser camera, αντί της παλαιάς μεθόδου με films, χημικά και εμφανιστήριο. Το τμήμα επίσης διαθέτει το μοναδικό στη Ελλάδα ορθοχρωματικό film μήκους 120εκ για μετρήσεις ανισοσκελίας καθώς και για έλεγχο σκολιώσεως της σπονδυλικής στήλης.

Ακτινοδιαγνωστής του τμήματος είναι ο ιατρός Πολυδωρόπουλος Νικόλαος ενώ την επιστημονική διεύθυνση του Ακτινολογικού τμήματος κατέχει ο επίκουρος καθηγητής Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.Στάμος Τρακάδας.