Βιοπαθολογία - Αιματολογικές Εξετάσεις

Το εργαστήριο βιοπαθολογίας καλύπτει όλες τις εξετάσεις που περιλαμβάνονται στην ιατρική ειδικότητα της βιοπαθολογίας, δηλαδή την μικροβιολογία, βιοχημεία, ανοσολογία και αιματολογία. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονους αναλυτές, νέες τεχνολογίες και αντιδραστήρια τελευταίας γενιάς.

Διαθέτει έμπειρο με υψηλή εξειδίκευση προσωπικό: Ιατρούς – Βιοπαθολόγους, Βιολόγους, Χημικούς, Τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων και Αιμολήπτες.

Βιοπαθολογία

Καθημερινά προσφέρει έγκυρα, αξιόπιστα και πιστοποιημένα αποτελέσματα, σύμφωνα με κανονισμούς προτύπων, όπως πιστοποίηση ISO 15189:2007 (Aριθ. Πιστ. 847). Κινείται σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΣΥΔ και τις ισχύουσες θεσμικές νομοθετικές διατάξεις. Επίσης χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστήματα ποιότητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών όπως ISO 9001:2008.

Τα τμήματα Βιοπαθολογίας του ομίλου Ιατρόπολις λειτουργούν με πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών τους και υπόκεινται σύμφωνα με υποδείξεις σε ποιοτικό έλεγχο από πιστοποιημένους φορείς.

  • Εσωτερικά (καθημερινά) ποιοτικός έλεγχος.

ΕΣΕΑΠ: Βιοχημικά- Κλινική Χημεία
Ορμόνες Αναπαραγωγής
Δείκτες νεοπλασίας
Παράγοντες πήξης
Ορμόνες θυρεοειδούς
ΕΑΕ (Ελληνική Αιματολογική Εταιρία): Αιματολογικά
EQAS: Ειδικές πρωτεΐνες