Διαγνωστικό Κέντρο

Γλοιώματα

Τι είναι τα γλοιώματα;

Τα γλοιώματα αποτελούν τους συχνότερους πρωτοπαθείς όγκους του εγκεφάλου στους ενήλικες. Συχνότερα είναι τα πολύμορφα γλοιοβλαστώματα (>60%) τα αναπλαστικά αστροκυττώματα (10-15%) και οι λοιποί ιστολογικοί τύποι.

Γλυώματα
Η καθιερωμένη θεραπεία συνιστάται στην μέγιστη χειρουργική εξαίρεση, την ακτινοθεραπεία και την χημειοθεραπεία.

Θεραπεία για τα γλοιώματα

Η ριζική χειρουργική αφαίρεση των γλοιωμάτων, ιδιαίτερα αυτών με υψηλότερο βαθμό κακοήθειας (αναπλαστικό και πολύμορφο γλοιοβλάστωμα), είναι εξαιρετικά δύσκολη και συχνά αδύνατη λόγω των πιθανών επιπτώσεων και του κινδύνου από μια χειρουργική επέμβαση.

Για το λόγο αυτό, η συμπληρωματική και ενίοτε αποκλειστικά η ακτινοθεραπεία (μετά από στερεοτακτική βιοψία) σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία αποτελούν καθιερωμένη τακτική για την αντιμετώπιση και των γλοιωμάτων.

Αντιμετώπιση των γλοιωμάτων

Για την αντιμετώπιση των γλοιωμάτων που υποτροπιάζουν μετά τη συνδυασμένη θεραπεία δεν υπάρχουν σαφής κατευθυντήριες οδηγίες. Η χειρουργική εξαίρεση όταν αυτή είναι εφικτή προτιμάται. Η χημειοθεραπεία και νεότεροι στοχευμενοι παράγοντες φαίνεται να προσδίδουν στη μέση επιβίωση των ασθενών με υποτροπή γλοιώματος.

Οι υποτροπές των γλοιωμάτων συνηθεστέρα είναι εντοπισμένες. Έτσι η ακτινοβολία σε αυτές τις περιπτώσεις ή σε υπολειπόμενη νόσο μετά από τη 2η χειρουργική εξαίρεση αποτελεί θεραπεία εκλογής. Βεβαίως η επανακτινοβόληση θα πρέπει να εφαρμοστεί τελείως εστιασμένα, δηλαδή στερεοτατκικά.

Γλοιώματα

Το CyberKnife® συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της μεγάλης ακρίβειας εντόπισης, εύκολης και αναίμακτης προσπέλασης και τη δυνατότητα μη ισοκεντρικής ακτινοβολίας, φαίνεται να αποτελεί τη λύση επιλογής σε πολλές περιπτώσεις γλοιωμάτων. Εφαρμόζεται επί υποτροπής του όγκου μετά από προηγηθείσα κλασσική ακτινοθεραπεία αναγκαίας για την κάλυψη των συνήθως ανωμάλου σχήματος γλοιωμάτων.

Θεραπεία των γλοιωμάτων με CyberKnife®

Η θεραπεία των γλοιωμάτων με CyberKnife® μπορεί να γίνει είτε μόνη είτε σε συνδυασμό μετά από χειρουργική επέμβαση και χημειοθεραπεία.

Η δυνατότητα του CyberKnife® να ακτινοβολεί με μη ισοκεντρική τεχνική τα γλοιώματα δίνει άριστη κατανομή δόσης στο στόχο, οποιοδήποτε σχήμα και αν έχει αυτός, μη αφήνοντας ψυχρά σημεία ακτινοβολήσεως (πιθανότητα υποτροπής) ή θερμά σημεία (νέκρωση υγιούς ιστού).

Η θεραπεία είναι ασφαλής και αποτελεσματική καθώς προσδίδει όφελος στη συνολική επιβίωση των ασθενών. Αναμένονται δεδομένα συνδυασμού συστηματικής θεραπείας και βιολογικών παραγόντων με σκοπό τον καλύτερο δυνατό έλεγχο της νόσου.

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Εθνικής Αντιστάσεως 54-56
Χαλάνδρι, Τ.Κ.15231
Τ:210 6796000
Fax:210 6743294
Email: info@magnitiki.gr

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

Βασ. Σοφίας 64
Αθήνα, Τ.Κ. 11528
Τ: 211 996 9000
Fax:2119969099
Email: info@magnitiki.gr

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Βασ. Αλεξάνδρου 105 & Μεσολογγίου (Δίπλα στο ΙΚΑ)
Περιστέρι Τ.Κ. 12131
Τ: 2130796000
Fax:2130796099
Email: info@magnitiki.gr

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Λ. Βουλιαγμένης 599
Αργυρούπολη Τ.Κ. 16452
Τ: 2130796200
Fax: 2130796099
Email: info@magnitiki.gr