Βίντεο

Γιατί είναι απαραίτητη η εφαρμογή της ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ στον απεικονιστικό έλεγχο του μαστού

Αξονική Στεφανιογραφία - Όμιλος Ιατρόπολις

PSMA PET/CT - Όμιλος ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ

Εικονική κολονοσκόπηση - Όμιλος Ιατρόπολις

3TESLA MRI - Όμιλος Ιατρόπολις

Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (γ-κάμερα) - Όμιλος Ιατρόπολις

Ολόσωμη μαγνητική τομογραφία - Όμιλος Ιατρόπολις