Οι εγκεφαλικές μεταστάσεις αναπτύσσονται περίπου στο 40-50% των ασθενών με καρκίνο και στην πλειοψηφία τους είναι συμπτωματικές. Η βελτιωμένη συστηματική θεραπεία (χημειοθεραπεία) έχει οδηγήσει σε αύξηση της συνολικής επιβίωσης των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο και στην αύξηση της εμφάνισης εγκεφαλικής νόσου ως την μοναδική περιοχή υποτροπής. Έτσι η αποτελεσματικότητα άλλα και η τοξικότητα της θεραπείας των εγκεφαλικών μεταστάσεων καθίσταται πιο σημαντική στις μέρες μας.

Η αντιμετώπιση των εγκεφαλικών μεταστάσεων αποτελεί έναν από τους περισσότερο αμφιλεγόμενους τομείς στην ογκολογία.

Η θεραπευτική επιλογή εξαρτάται από τον ιστολογικό τύπο της νόσου, το μέγεθος της βλάβης, τον αριθμό των βλαβών και την θέση τους, την παρουσία συμπτωμάτων, την εξωκρανια νόσο, την ηλικία, την κατάσταση ικανότητας του ασθενούς και τις προηγούμενες θεραπείες.

Εγκεφαλικές Μεταστάσεις  Εγκεφαλικές Μεταστάσεις

Με την βελτίωση των συστηματικών θεραπειών οι εγκεφαλικές εστίες μπορεί να αποτελούν την μοναδική περιοχή επαναλαμβανόμενων υποτροπών.

Έτσι απαιτείται σωστός συγχρονισμός των θεραπευτικών χειρισμών που περιλαμβάνουν το χειρουργείο, την ακτινοχειρουργική και την ολοκράνια ακτινοβολία.