Τι είναι τα γλοιώματα;

Τα γλοιώματα αποτελούν τους συχνότερους πρωτοπαθείς όγκους του εγκεφάλου στους ενήλικες. Συχνότερα είναι τα πολύμορφα γλοιοβλαστώματα (>60%) τα αναπλαστικά αστροκυττώματα (10-15%) και οι λοιποί ιστολογικοί τύποι.

Γλυώματα
Η καθιερωμένη θεραπεία συνιστάται στην μέγιστη χειρουργική εξαίρεση, την ακτινοθεραπεία και την χημειοθεραπεία.