Τι είναι οι Αγγειακές Δυσπλασίες

Οι Αγγειακές Δυσπλασίες θεωρούνται ανωμαλίες του αγγειακού συστήματος του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού και οφείλονται στην παθολογική ανάπτυξη των αγγείων τους.

Διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος και το είδος των αγγείων.

Υπάρχουν:

  • Τα φλεβικά αγγειώματα
  • Τα σηραγγώδη αγγειώματα
  • Οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες