Ο Όμιλος Ιατρόπολις διαθέτει το πλέον σύγχρονο ακτινοθεραπευτικό κέντρο στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα και πιο αξιόπιστα σε όλη την Ευρώπη.

Στην κλινική ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί αδιάλειπτα για 16 πλέον χρόνια ένα πρότυπο εξειδικευμένο ακτινοθεραπευτικό κέντρο το οποίο είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Το κέντρο ακτινοθεραπείας διαθέτει εξειδικευμένα συστήματα ακτινοθεραπείας τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα στους ακτινοθεραπευτές Ιατρούς να προσφέρουν εξατομικευμένες θεραπείες στους ασθενείς τους με στόχο το βέλτιστο κλινικό αποτέλεσμα.

Εξοπλισμός κέντρου ακτινοθεραπείας

Το κέντρο ακτινοθεραπείας διαθέτει:
• Ένα σύστημα ρομποτικής στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής CyberKnife
Δύο συστήματα απεικονιστικά καθοδηγούμενης ελικοειδούς Τομοθεραπείας (Image Guided Helical TomoTherapy)
• Έναν εξομοιωτή Aquilion LB εξοπλισμένο με σύστημα εκτέλεσης εξομοιώσεων 4DCT για την βέλτιστη απεικόνιση των βλαβών που κινούνται με την αναπνευστική λειτουργία


• Κατάλληλα υποσυστήματα για:

  • τον ακριβή σχεδιασμό των θεραπειών
  • τον καθημερινό έλεγχο εκτέλεσης των θεραπειών
  • την αναπροσαρμογή των πλάνων θεραπείας, λόγω ανταπόκρισης στη θεραπεία ή/και πιθανής αλλαγής της ανατομίας του ασθενούς, με βάση κλινικά κριτήρια οριζόμενα από τον Ακτινοθεραπευτή Ιατρό
  • τον συνυπολογισμό της επιβάρυνσης των υγειών ιστών από προηγούμενες θεραπείες
  • τον καθημερινό ποιοτικό έλεγχο των συστημάτων με στόχο την εξασφάλιση της βέλτιστης και ασφαλέστερης θεραπείας των ασθενών.


Όλα τα συστήματα του κέντρου ακτινοθεραπείας είναι πλήρως συνδεδεμένα με τα υπόλοιπα διαγνωστικά συστήματα του ομίλου ιατρικών εταιρειών ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ. Ενδεικτικά αναφέρονται το υβριδικό σύστημα Ποζιτρονικής και Υπολογιστικής Τομογραφίας (PET/CT), οι 17 Μαγνητικοί Τομογράφοι και ο σύγχρονος πολυτομικός αξονικός τομογράφος 256 τομών όλα του κατασκευαστικού οίκου Siemens Healthineers.