Διαγνωστικό Κέντρο

Αγγειακές Δυσπλασίες

Τι είναι οι Αγγειακές Δυσπλασίες

Οι Αγγειακές Δυσπλασίες θεωρούνται ανωμαλίες του αγγειακού συστήματος του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού και οφείλονται στην παθολογική ανάπτυξη των αγγείων τους.

Διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος και το είδος των αγγείων.

Υπάρχουν:

  • Τα φλεβικά αγγειώματα
  • Τα σηραγγώδη αγγειώματα
  • Οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες

Συμπτώματα

Η μέση ηλικία εμφάνισης των Αγγειακών Δυσπλασιών είναι τα 30 έτη. Συνηθέστερα εμφανίζονται με ενδοκρανια αιμορραγία (40-70%), επιληπτικές κρίσεις και έντονη κεφαλαλγία.

Τα συμπτώματα των Αγγειακών Δυσπλασιών αποδίδονται σε θρομβώσεις αγγείων και υποαιμάτωση του εγκεφαλικού ιστού είτε επειδή υπάρχει συμπίεση των κοντινών φυσιολογικών αγγείων, είτε επειδή υπάρχει διαφυγή αίματος μέσω συριγγίων που μειώνει την παροχή αίματος στον εγκέφαλο επιφέροντας διάφορες δυσλειτουργίες.

Αίτια

Οι Αγγειακές Δυσπλασίες δε θεωρούνται κληρονομικές παθήσεις. Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα έχει καταλήξει πως πρόκειται για τυχαίες ανωμαλίες που αναπτύσσονται κατά την ανάπτυξη ενός εμβρύου και σχετίζονται με τα αγγεία του εγκεφάλου.

Σε ελάχιστες περιπτώσεις μόνο οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει πως η πάθηση (Αγγειακές Δυσπλασίες) μεταφέρεται από γενιά σε γενιά (κληρονομούμενα σύνδρομα).

Θεραπεία χωρίς νυστέρι

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των αγγειακών δυσπλασιών, (αρτηριοφλεβικών δυσπλασιών (AVM) και των σηραγγωδών αιμαγγειωμάτων), είναι κατά προτίμηση η άμεση χειρουργική αφαίρεση όταν αυτή είναι εφικτή.

Ωστόσο συχνά οι γιατροί όταν εντοπίζουν τη βλάβη και το μέγεθος των Αγγειακών Δυσπλασιών δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ολική αφαίρεση. Γεγονός που οφείλεται κυρίως στο μέγεθος ή την θέση των δυσπλασιών.

H Ακτινοχειρουργική άρχισε να εφαρμόζεται ευρέως λογω της αποτελεσματικότητας της στην αντιμετώπιση ανεγχείρητων αγγειακών δυσπλασιών.

Οι ενδείξεις της ακτινοχειρουργικής αντιμετώπισης των AVM σχετίζονται άμεσα με τον κίνδυνο αιμορραγίας τους. Ανάλογα με τη θέση, την φλεβική παροχέτευση τους και την παρουσία αιμορραγίας κατά την εμφάνιση της νόσου ο κίνδυνος κυμαίνεται από 0.9%-34% ετησίως. Πρόσφατα δεδομένα εμφανίζουν υψηλότερη νοσηρότητα στους ασθενείς που αντιμετωπίζονται συντηρητικά. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται προσεκτική επιλογή της καταλληλότερης θεραπευτικής μεθόδου ή συνδυασμός αυτών, ήτοι εμβολισμού, χειρουργικής και ακτινοχειρουργικής.

Οι θεραπευτικές επιλογές μπορούν αν συνδυάσουν όταν κριθεί απαραίτητο. Η ακτινοχειρουργική μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με το χειρουργείο ή μετά από εμβολισμό ή ως κυρία θεραπεία σε μικρές δυσπλασίες ή και σε μεγαλύτερες (με περισσότερες της μιας θεραπευτικές συνεδρίες) και σε δυσπλασίες με χαμηλό κίνδυνο αιμορραγίας.

Η Ακτινοχειρουργική αποτελεί
• πρώτη επιλογή όταν δεν είναι χειρουργικά εξαιρέσιμες οι αγγειακές δυσπλασίες (λογω θέσης ή μεγέθους).
• συμπληρωματική επιλογή μετά από εμβολισμό ή πλημμελή χειρουργική αφαίρεση.

Σκοπός οποιαδήποτε θεραπείας είναι η πλήρη εξάλειψη της βλάβης ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αιμορραγίας. Η μερική εξαίρεση/αντιμετώπιση δεν εξασφαλίζει τον θεραπευτικό στόχο.

Το CyberKnife®

To CyberKnife® είναι ένα καινούργιο και εντελώς πρωτοποριακό σύστημα ρομποτικής ακτινοχειρουργικής. Αποτελεί την πιο εκλεπτυσμένη και σύγχρονη μορφή της ακτινοχειρουργικής.

 Αγγειακές ΔυσπλασίεςΔημιουργήθηκε για τη θεραπευτική αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων τόσο στο εγκέφαλο (ενδοκρανιακά) όσο και στο υπόλοιπο σώμα (εξωκρανιακά) του ανθρώπου χρησιμοποιώντας Ρομποτική Τεχνολογία που καλείται "Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική ή Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία Σώματος (Stereotactic Radiosurgery or Stereotactic Body Radiation Therapy).

Η τεχνολογία του CyberKnife συγκεκριμένα διαθέτει αρκετά πλεονεκτήματα έναντι των υπαρχουσών ακτινοχειρουργικών θεραπειών και σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί τη μοναδική διαθέσιμη θεραπευτική λύση.

Αγγειακές Δυσπλασίες     
H θεραπεία με CyberKnife® είναι:
• Αναίμακτη.
• λογω της απότομης πτώσης της δόσης γύρω από τον όγκο (<1χιλ) δεν καταστρέφει τον γύρω υγιή εγκεφαλικό ιστό (συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο).
• δεν έχει περιορισμό στο μέγεθος , το σχήμα ή την θέση του AVM.

Η επιτυχία που παρατηρείται στην ακτινοχειρουργική αντιμετώπιση των αγγειακών δυσπλασιών του εγκεφάλου προβλέπεται να επαναληφθεί στην σπονδυλική στήλη και άλλα σημεία του σώματος.

Αγγειακές Δυσπλασίες
Το κέντρο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση αγγειακών δυσπλασιών και σηραγγωδών αιμαγγειωμάτων.

Έχουμε αντιμετώπιση περισσότερο από 131 ασθενείς με AVM, με ποσοστό εξάλειψης >90% στη διετία. Αναμένεται από τη θεραπεία μείωση του όγκου του AVM κατά 50% με το μέγιστο να καταγράφεται στην τριετία όποτε και αν υπάρχει υπολειπόμενος ιστός και εφόσον κριθεί απαραίτητο να χορηγείται με ασφάλεια συμπληρωματική δόση.

  

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Εθνικής Αντιστάσεως 54-56
Χαλάνδρι, Τ.Κ.15231
Τ:210 6796000
Fax:210 6743294
Email: info@magnitiki.gr

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

Βασ. Σοφίας 64
Αθήνα, Τ.Κ. 11528
Τ: 211 996 9000
Fax:2119969099
Email: info@magnitiki.gr

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Βασ. Αλεξάνδρου 105 & Μεσολογγίου (Δίπλα στο ΙΚΑ)
Περιστέρι Τ.Κ. 12131
Τ: 2130796000
Fax:2130796099
Email: info@magnitiki.gr

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Λ. Βουλιαγμένης 599
Αργυρούπολη Τ.Κ. 16452
Τ: 2130796200
Fax: 2130796099
Email: info@magnitiki.gr