Διαγνωστικό Κέντρο

Check Up

Τμήμα Συστηματικού Προσυμτωματικού Ελέγχου (Check Up)

O Συστηματικός Προσυμπτωματικός Έλεγχος (check up) έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό της γενικής κατάστασης της υγείας μας και κυρίως την έγκαιρη διάγνωση των διαφόρων νοσημάτων, πριν δηλαδή αυτά εκδηλωθούν με συμπτώματα και κυρίως σε ένα στάδιο που είναι ακόμη δυνατή η θεραπεία τους.

Check Up

Ο Προσυμπτωματικός Έλεγχος αποτελεί την βάση της λεγόμενης Δευτερογενούς Πρόληψης, που σε αντιδιαστολή με την Πρωτογενή Πρόληψη, επικεντρώνεται στην αποφυγή έκθεσης σε βλαπτικούς παράγοντες (π.χ. κάπνισμα, υπερβολική κατανάλωσης ζωικού λίπους κ.λ.π.), στην υιοθέτηση υγιεινής συμπεριφοράς (σωματική άσκηση κ.λ.π.) και στην ισχυροποίηση του οργανισμού με γενικά ή ειδικά μέτρα (εμβόλια κ.λ.π.).

Η ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. έχει σχεδιάσει μια σειρά από προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου ειδικά προσαρμοσμένη κατά φύλο και ηλικία.
Το κάθε πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε μια επίσκεψη, ανώδυνα, εύκολα και γρήγορα, σε μια σειρά εξετάσεων κατάλληλα συντονισμένων στα επί μέρους τμήματος του Κέντρου.

Check Up 1

Το Check Up 1 κοστίζει 33 ευρώ και περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Γενική αίματος
Γενική Ούρων
Σάκχαρο
Ουρία
Ουρικό οξύ
Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
H.D.L
L.D.L
S.G.O.T
S.G.P.Τ
Τ.Κ.Ε

Check Up 2

Το Check Up 2 κοστίζει 45 ευρώ και περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Γενική αίματος
Γενική Ούρων
Ουρία
Ουρικό Οξύ
Σάκχαρο
Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
H.D.L
L.D.L
Τρανσαμινάσες
S.G.O.T
S.G.P.Τ
Τ.Κ.Ε
Ακτ/φία θώρακος
H.K.Γ
Καρδιολογική εξέταση
Παθολογική εξέταση

Check Up 3

Το Check Up 3 κοστίζει 130 ευρώ και περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Γενική Αίματος
Τ.Κ.Ε
C.R.P
Γενική Ούρων
Σάκχαρο
Ουρία
Ουρικό Οξύ
Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
H.D.L
L.D.L
S.G.O.T
S.G.P.Τ
Σίδηρος
Φεριτίνη
Κρεατινίνη
Κ-Να
Ca-P
γ-GT
C.P.K.
L.D.H
Χολερυθρίνη
Αλκαλική Φωσφατάση
Λευκώματα
H/Φ πρωτεινών
P.S.A για τους άνδρες
PAP test για τις γυναίκες

Check Up 3+

Το Check Up 3+ κοστίζει 150 ευρώ και περιλαμβάνει το check up 3 και επιπλέον:
Ακτ/φία θώρακος
Καρδιολογική εξέταση
Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Παθολογική εξέταση
Σπιρομέτρηση

Check Up 4

Το Check Up 4 κοστίζει 300 ευρώ και περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Γενική αίματος
Γενική ούρων
Τ.Κ.Ε
C.R.P
Σίδηρος
Φεριτίνη
Σάκχαρο
Ουρία
Ουρικόν Οξύ
Κρεατινίνη
Κ-Να
Ca-P
Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
H.D.L
L.D.L
S.G.O.T
S.G.P.Τ
γ-GT
C.P.K
L.D.H
Χολελυθρίνη
Χρόνος Προθρομβίνης
Αλκαλική φωσφατάση
Λευκώματα
Η.Φ πρωτεινών
Τ3,Τ4,ΤSH
HCV-Hπατίτιδα C
ΗBsHg-Hπατίτιδα
Σπιρομέτρηση
Παθολογική εξέταση
Ακτ/φία θώρακος
Καρδιολογική εξέταση
Ηοlter αρτηριακής πιέσεως
ΗΚΓ
Δοκιμασία κοπώσεως
u/s άνω & κάτω κοιλίας
Pap test για γυναίκες
Μαστογραφία
P.S.Α για τους άνδρες

Check Up 5 Καρδιολογικός Έλεγχος

Ο Καρδιολογικός Έλεγχος κοστίζει 140 ευρώ και το check Up του περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Γενική αίματος
Γενική Ούρων
Τ.Κ.Ε
Σάκχαρο
Ουρικόν Οξύ
Ουρία
Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
HDL
LDL
S.G.O.T
S.G.P.T
Kαρδιολογική εξέταση
Η.Κ.Γ
Τriplex καρδιάς
Δοκιμασία κοπώσεως

Check Up 6 Έλεγχος Οστεοπώρωσης

Ο έλεγχος της οστεοπώρωσης κοστίζει 70 ευρώ και περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Μέτρηση οστικής πυκνότητας
Ακτινογραφία
ΟΜΣΣ (F-P)
Ca-P

Check Up 7 Λιπιδαιμικού Ελέγχου

Ο Λιπιδαιμικός Έλεγχος κοστίζει 33 ευρώ και περιλαμβάνει τα παρακάτω Check Up:
Σάκχαρο
Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
HDL
LDL
Aπό Α1
Από Β
Lp (a)

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Εθνικής Αντιστάσεως 54-56
Χαλάνδρι, Τ.Κ.15231
Τ:210 6796000
Fax:210 6743294
Email: info@magnitiki.gr

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

Βασ. Σοφίας 64
Αθήνα, Τ.Κ. 11528
Τ: 211 996 9000
Fax:2119969099
Email: info@magnitiki.gr

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Βασ. Αλεξάνδρου 105 & Μεσολογγίου (Δίπλα στο ΙΚΑ)
Περιστέρι Τ.Κ. 12131
Τ: 2130796000
Fax:2130796099
Email: info@magnitiki.gr

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Λ. Βουλιαγμένης 599
Αργυρούπολη Τ.Κ. 16452
Τ: 2130796200
Fax: 2130796099
Email: info@magnitiki.gr