Διαγνωστικό Κέντρο

Βιοπαθολογία - Αιματολογικές Εξετάσεις

Το εργαστήριο βιοπαθολογίας καλύπτει όλες τις εξετάσεις που περιλαμβάνονται στην ιατρική ειδικότητα της βιοπαθολογίας, δηλαδή την μικροβιολογία, βιοχημεία, ανοσολογία και αιματολογία. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονους αναλυτές, νέες τεχνολογίες και αντιδραστήρια τελευταίας γενιάς.

Διαθέτει έμπειρο με υψηλή εξειδίκευση προσωπικό: Ιατρούς – Βιοπαθολόγους, Βιολόγους, Χημικούς, Τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων και Αιμολήπτες.

Βιοπαθολογία

Καθημερινά προσφέρει έγκυρα, αξιόπιστα και πιστοποιημένα αποτελέσματα, σύμφωνα με κανονισμούς προτύπων, όπως πιστοποίηση ISO 15189:2007 (Aριθ. Πιστ. 847). Κινείται σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΣΥΔ και τις ισχύουσες θεσμικές νομοθετικές διατάξεις. Επίσης χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστήματα ποιότητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών όπως ISO 9001:2008.

Τα τμήματα Βιοπαθολογίας του ομίλου Ιατρόπολις λειτουργούν με πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών τους και υπόκεινται σύμφωνα με υποδείξεις σε ποιοτικό έλεγχο από πιστοποιημένους φορείς.

  • Εσωτερικά (καθημερινά) ποιοτικός έλεγχος.

ΕΣΕΑΠ: Βιοχημικά- Κλινική Χημεία
Ορμόνες Αναπαραγωγής
Δείκτες νεοπλασίας
Παράγοντες πήξης
Ορμόνες θυρεοειδούς
ΕΑΕ (Ελληνική Αιματολογική Εταιρία): Αιματολογικά
EQAS: Ειδικές πρωτεΐνες

Αιματολογικό

Η αιματολογία υποστηρίζει τη διάγνωση και διερεύνηση αναιμιών, κακοηθών διαταραχών του αίματος (Λευχαιμίες, Λεμφώματα) αλλά και της διαταραχές πήξης του αίματος.Αιματολογικοί Αναλυτές:SYSMEX XT 4000i, SYSMEX XT 1800i, SYSMEX XS 1000i, BCS XP SIEMENS, BFT II SIEMENS.

Βιοχημικό

Η Βιοχημεία είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό των ουσιών που συνθέτουν τον ανθρώπινο οργανισμό. Τυχόν αποκλίσεις από τις φυσιολογικές τιμές αυτών των ουσιών μπορεί να σχετίζονται με ένα νόσημα. Στο τομέα της βιοχημείας τα εργαστήρια του ομίλου καλύπτουν  βιοχημικούς καρκινικούς δείκτες που αξιολογούνται συνδυαστικά με τις υπόλοιπες εξετάσεις από τον κλινικό ιατρό, ώστε να φτιάξει το καλύτερο πλάνο φροντίδας για έναν ασθενή.
Βιοχημικοί Αναλυτές : Προαναλυτικός COBAS P132 ROCHE , COBAS S01+C11 ROCHE,  OLYMPUS AU 400 MEDICON

Ανοσοφθορισμός

Πολλές δοκιμασίες απαιτούν εξειδικευμένη δια χειρός ανάλυση όπως εξετάσεις που βασίζονται στη τεχνική του ανοσοφθορισμού.

Ανοσολογικό

Η ανοσολογία αποτελεί τον κλάδο της βιοπαθολογίας που συμβάλλει στη διάγνωση αυτοάνοσων  νοσημάτων όπως ο λύκος, το σκληρόδερμα, οι νόσοι του κολλαγόνου, αλλεργίες κ.ά. Αξίζει να σημειωθούν οι ιδιαίτερες υποκατηγορίες που καλύπτει το εργαστήριο μας, της ανοσολογίας όγκων και της ανοσολογίας μεταμοσχεύσεων.
Ανοσολογικοί Αναλυτές: Αυτοματοποιημένα συστήματα COBAS ROCHE, ELECSYS 2010 ROCHE

Ορμονολογικό

Γίνονται αναλύσεις όλων των ορμονών με στόχο την ανίχνευση διαφόρων ενδοκρινολογικών συνδρόμων, ανεπαρκειών ή υπερεκκρίσεων.Ορμονολογικοί Αναλυτές: COBAS 6000 ROCHE, ELECSYS 2010 ROCHE

Μικροβιολογικό

Η μικροβιολογία επιβεβαιώνει τις λοιμώξεις μέσω της μικροβιολογικής εξέτασης ή καλλιεργειών  των βιολογικών υγρών από την εστία της λοίμωξης, όπως (ούρα, κόπρανα, πτύελα, σπέρμα, πλευριτικό υγρό, ασκητικό περικαρδιακό υγρό, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, υγρά παροχετεύσεων, πύον, μύκητες μυκόπλασμα, ουρεόπλασμα, χλαμύδια.
Αναλυτές ούρων: URISYS 2400 ROCHE

Ηλεκτροφορήσεις

Ηλεκτροφορήσεις λευκωμάτων ορού και ούρων, ηλεκτροφορήσεις αιμοσφαιρίνης, ανοσοκαθηλώσεις ορού και ούρων ανοσοηλεκτροφορήσεις, ηλεκτροφορήσεις ισοενζύμων ALP, LDH, CPK, λιποπρωτεινών, ανίχνευση αιμοσφαιρινοπαθειών και προγεννητικός έλεγχος.

Επίπεδα Φαρμάκων

Ο καθορισμός των επιπέδων φαρμάκων θα βοηθήσουν τον κλινικό ιατρό στον καθορισμό του δοσολογικού σχήματος.

Νεοπλασματικοί Δείκτες

Βοηθούν τον ιατρό να εκτιμήσει την πορεία της νόσου και να χαράξει το θεραπευτικό πλάνο φροντίδας.  Γίνεται μέτρηση των εξετάσεων που αφορούν τις νεοπλασίες όπως Ca50,NSE, SCC, MCA, TG, B2-Mικροσφαιρίνη, CYFRA 21, Ca72-4, TPA, PSA, FREE PSA, AFP, Ca 125, Ca 15-3, Ca 19,9

Κυτταρολογικό Τμήμα

Κυτταρολογική εξέταση κολποτραχηλικών επιχρισμάτων(PAP- TEST), κυτταρολογική εξέταση, διαφόρων κυτταρολογικών υγρών (ούρα, πτύελα, κ.λπ.), παρακεντήσεις συμπαγών οργάνων (θυρεοειδής, μαστός, σιελογόνοι αδένες κ.ά.) και κυτταρολογική εξέταση αυτών.

Μοριακή Γενετική

Το εργαστήριο διενεργεί  εξετάσεις μοριακής γενετικής στις οποίες συμπεριλαμβάνονται πληθώρα εξετάσεων όπως: ο μοριακός έλεγχος παραγόντων πήξης , ο έλεγχος μεταλλάξεων κυστικής ίνωσης, η ανίχνευση μετάλλαξης ομοκυστεΐνης (ΜΤHFR ), η ανίχνευση μετάλλαξης του παράγοντα V-Leiden, ο μοριακός έλεγχος πλήθους αιματολογικών παθήσεων (π.χ. μυέλωμα, λεμφώματα, νευροβλαστώματα) κ.ά.

Φορείς Πιστοποίησης και Ποιοτικοί Έλεγχοι

Τακτικοί και έκτακτοι εσωτερικοί και εξωτερικοί (διεργαστηριακοί) ποιοτικοί έλεγχοι διασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και αποτελεσμάτων μας.

ΕΣΕΑΠ
• Γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη (ΗΒΑ1C )
• Καρκινικοί δείκτες
• Βιοχημικές εξετάσεις- Κλινική χημεία
• Ορμόνες θυρεοειδή
• Ορμόνες αναπαραγωγής
• Εξετάσεις πήξης

EQAS: Ειδικές πρωτεΐνες
ΕΑΕ: Αιματολογικές εξετάσεις

Για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τις εξετάσεις του εργαστηρίου, το προσωπικό είναι στη διάθεσή σας.

 

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Εθνικής Αντιστάσεως 54-56
Χαλάνδρι, Τ.Κ.15231
Τ:210 6796000
Fax:210 6743294
Email: info@magnitiki.gr

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

Βασ. Σοφίας 64
Αθήνα, Τ.Κ. 11528
Τ: 211 996 9000
Fax:2119969099
Email: info@magnitiki.gr

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Βασ. Αλεξάνδρου 105 & Μεσολογγίου (Δίπλα στο ΙΚΑ)
Περιστέρι Τ.Κ. 12131
Τ: 2130796000
Fax:2130796099
Email: info@magnitiki.gr

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Λ. Βουλιαγμένης 599
Αργυρούπολη Τ.Κ. 16452
Τ: 2130796200
Fax: 2130796099
Email: info@magnitiki.gr