Διαγνωστικό Κέντρο

Ακουστικά Νευρινώματα

Τι είναι τα Ακουστικά Νευρινώματα.
To ακουστικό νευρίνωμα αποτελεί καλοήθη όγκο που προέρχεται από νευρικά κύτταρα της όγδοης κρανιακής συζυγίας που σχετίζεται με την ακοή και τη διατήρηση της ισορροπίας.

Αποτελεί όγκο που εξελίσσεται βραδέως προκαλώντας συμπτώματα όταν αυξηθεί αρκετά σε μέγεθος όπως οι εμβοές, η απώλεια ακοής, και οι διαταραχές στην ισορροπία.

Τα ακουστικά νευρινωματα, αν και καλοήθεις και βραδέως αναπτυσσόμενοι όγκοι λόγω της δύσκολης χειρουργικής προσπέλασης τους εξαιτίας της περιοχής που βρίσκονται- αλλά και την άμεση σχέση τους με το προσωπικό νεύρο, το ακουστικό νεύρο και το εγκεφαλικό στέλεχος αποτελούν μία από τις δυσκολότερες νευροχειρουργικές επεμβάσεις.

Η θεραπεία των Ακουστικών Νευρινωμάτων

Η κλασική θεραπεία για πάνω από 50 χρόνια ήταν η χειρουργική αφαίρεση. Παρ' όλες τις προόδους όμως στις χειρουργικές τεχνικές (μικροχειρουργική) η μείωση της λειτουργίας του προσωπικού νεύρου είναι ακόμα μια συχνή επιπλοκή.

Βέβαια σε ασθενείς με πολύ μεγάλους όγκους > 4 με 5 εκ. όπου τα συμπτώματα από την αυξημένη πίεση του στελέχους είναι έκδηλα (παρεμπόδιση της ομαλής εγκεφαλικής λειτουργίας), η μικροχειρουργική αντιμετώπιση δίνει γρήγορα αποτελέσματα, και αποτελεί τη θεραπεία επιλογής.

Ακουστικά Νευρινώματα

Με την πάροδο του χρόνου, τα μακροχρόνια αποτελέσματα αποδεικνύουν την στερεοτακτική ακτινοχειρουργική ως μια μη επεμβατική θεραπεία με υψηλό ποσοστά διατηρησης της λειτουργικότητας.

Για τη μεγάλη πλειοψηφία ασθενών η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική και ειδικά με CyberKnife® αποτελεί την πρώτη απόλυτα αξιόπιστη θεραπευτική επιλογή.

Πλεονεκτήματα της Στερεοτακτικής Αγγειοχειρουργικής με CyberKnife®

Τα πλεονεκτήματα της στερεοτακτικής αγγειοχειρουργικής με CyberKnife® και με κλασματοποιημένη χορήγηση της δόσης είναι:

• Ο έλεγχος της νόσου ανέρχεται στο 98%.
• Δεν υπάρχει σχεδόν κανένας κίνδυνος τραυματισμού του προσωπικού νεύρου(<1%).
• Τα ποσοστά διατήρησης της ακουστικής λειτουργίας ανέρχονται σχεδόν στο 85% στα 2 έτη.
• Ελάχιστοι ασθενείς εμφανίζουν μείωση της ακοής, τις περισσότερες φορές όμως, όχι σημαντική.

Η θεραπεία με CyberKnife® των μικρών και μεσαίου μεγέθους νευρινωμάτων αποτελεί πλέον μέθοδο πρώτης επιλογής.

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Εθνικής Αντιστάσεως 54-56
Χαλάνδρι, Τ.Κ.15231
Τ:210 6796000
Fax:210 6743294
Email: info@magnitiki.gr

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

Βασ. Σοφίας 64
Αθήνα, Τ.Κ. 11528
Τ: 211 996 9000
Fax:2119969099
Email: info@magnitiki.gr

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Βασ. Αλεξάνδρου 105 & Μεσολογγίου (Δίπλα στο ΙΚΑ)
Περιστέρι Τ.Κ. 12131
Τ: 2130796000
Fax:2130796099
Email: info@magnitiki.gr

ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Λ. Βουλιαγμένης 599
Αργυρούπολη Τ.Κ. 16452
Τ: 2130796200
Fax: 2130796099
Email: info@magnitiki.gr